Wymagania

Do funkcjonowania systemu wymagany jest dostęp do bazy SQL programu Subiekt GT/Navireo, czyli zazwyczaj serwera, na którym system ten jest zainstalowany. Mechanizm synchronizacji systemu inTradus funkcjonuje jako usługa systemowa Windows i wymaga instalacji na serwerze z bezpośrednim dostępem do bazy danych.

Posiadana wersja systemu Windows musi posiadać aktywne wsparcie firmy Microsoft (starsze wersje bez wsparcia, jak np. Windows XP lub Windows Server 2003, nie będą obsługiwane). Do działania, usługa potrzebuje uprawnień administracyjnych (należy posiadać dostęp do konta z uprawnieniami administracyjnymi). Wymagana wersja programu Microsoft SQL Server to minimum 2008 R2 (standardowo, bezpłatna wersja Microsoft SQL Server dostarczana aktualnie wraz z systemem Subiekt GT to 2014, co gwarantuje zgodność systemu inTradus z tym wymaganiem). 9 lipca 2019 firma Microsoft zakończy wsparcie dla systemu SQL Server 2008 R2, co spowoduje zmianę minimalnych wymagań inTradus na wersję 2012 – należy zawczasu podjąć odpowiednie kroki i zaktualizować system, jeśli nadal posiadają Państwo wersję 2008 R2.

System inTradus Start B2B wymaga posiadania aktualnej wersji systemu Subiekt GT/Navireo. Za każdym razem, kiedy pojawiają się aktualizacje dla systemu Subiekt GT/Navireo należy mieć na uwadze, że system inTradus będzie do nich dostosowywany i aktualizowany. Oznacza to, że posiadanie starszych wersji Subiekta GT/Navireo nie gwarantuje prawidłowego działania systemu inTradus.

System inTradus niejednokrotnie korzysta z innych programów z linii inDodatki (jest to specyfika konkretnego wdrożenia – niektóre realizacje wymagają dodatków dla zapewnienia oczekiwanych przez klienta możliwości). Podczas aktualizacji systemu wysyłamy informację jakie wersje dodatków zintegrowanych z systemem inTradus Standard B2B należy posiadać, aby system zapewniał stabilne i prawidłowe działanie.

PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE

System inTradus z każdą wydaną wersją i wykonywaną aktualizacją jest testowany przy użyciu następujących przeglądarek internetowych :

DESKTOP

Przeglądarki aktualizujące się automatycznie:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

w wersji nie starszej niż 2 miesiące od daty wykonywania prac lub najnowszej, jeżeli jest starsza, niż 2 miesiące.

Przeglądarki nieaktualizujące się: Internet Explorer 11

MOBILE

Przeglądarki aktualizujące się automatycznie:

 • Chrome
 • Safari

w wersji nie starszej niż 2 miesiące od daty wykonywania prac lub najnowszej, jeżeli jest starsza, niż 2 miesiące.

Lista wspieranych przeglądarek jest przygotowywana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i aktualnymi statystykami użycia ogólnoświatowymi i w Polsce. W przypadku jakichkolwiek zmian, podyktowanych zmianą sytuacji rynkowej i wymagających dostosowania naszych kryteriów testowych, informujemy o nich podczas przygotowywania/aktualizacji projektów dla naszych Klientów.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Integracja z programem Indywidualne Ceny

inDodatki – Indywidualne ceny to program pozwalający użytkownikom Subiekta GT/Navireo w sposób kompleksowy zarządzać cenami oraz rabatami dla swoich kontrahentów. Program jest zintegrowany z platformą inTradus Start B2B. Chcąc korzystać z tego dodatku, należy go zakupić dodatkowo (cena systemu inTradus Start B2B nie obejmuje tego rozwiązania).

Plusy dla Subiekta GT

Posiadanie Plusów do Subiekta GT usprawnia pracę z systemem inTradus i zapewnia dodatkowe możliwości:

Mechanizm

Rozwiązanie

Dodatkowe możliwości systemu inTradus

4 statusy składania zamówienia – oparte na flagach 

Plus do Subiekta – czerwony / zielony

 • Posiadanie Plusa pozwala na korzystanie
  z dodatkowych  statusów do zamówienia
 • Bez Plusa system nadaje statusy automatycznie
  i są to statusy: zapisane / zrealizowane.

Wielokontowość oparta na osobnej kartotece dla płatnika i wielu odbiorców 

Plus do Subiekta – dowolny

 • Posiadanie Plusa pozwala na korzystanie z wielokontowości opartej na osobnej kartotece dla płatnika i wielu odbiorców.

Prostszy wybór statusu użytkownika / języka

Plus do Subiekta – dowolny

 • Posiadanie Plusa ułatwia pracę – można korzystać
  z list wyboru przy określaniu statusu lub języka użytkownika. To wygodniejsze niż manualne wprowadzanie danych.

Prostszy wybór produktów powiązanych / podobnych 

Plus do Subiekta – dowolny

 • Posiadanie Plusa ułatwia pracę – można korzystać
  z list wyboru przy określaniu jakie produkty są powiązane/podobne. To wygodniejsze niż manualne wpisywanie symboli towarów lub ciągów znaków.

Gestor

W przypadku posiadania Gestora GT, system inTradus Start B2B może wyświetlać adres e-mail opiekuna przypisanego do kontrahenta na pulpicie użytkownika. System inTradus wyśle również dodatkowe potwierdzenia złożonego zamówienia do opiekuna, jeśli jego klient takie zamówienie złoży.

Szukasz indywidualnego rozwiązania

zaprojektowanego specjalnie dla ciebie?​

Bitnami